Bordbestilling

Trykk på ønsket restaurant under for å bestille bord.

VILLA PARADISO

Villa Paradiso é Tutto Italia

Villa Paradiso é Tutto Italia

Vi har mange italienske kollegaer som jobber hos oss i Villa Paradiso. De kommer fra ulike regioner fra hele Italia. Hver og en av dem har en pizza hos oss, med topping som gir dem hjemlengsel. Vi vil la noen av disse få presentere hvorfor den er deres favoritt. Så hos oss kan du få smaksopplevelser fra hele Italia.

We have many Italian colleagues working with us at Villa Paradiso. They come from different regions across Italy. Each one of them has a pizza on our menu, topped with ingredients that evoke nostalgia for home. We'll let some of them present why their favorite pizza holds a special place in their hearts. So here, you can experience flavors from all over Italy.

Emanuele is from Lazio and loves guanciale. Guanciale was previously considered a 'working-class meat' in Italy, made by small farmers who couldn't afford to produce prosciutto or other more exclusive types of meat. This has now changed, and over the last few decades, guanciale has become a popular and valued delicacy.

You can now find guanciale on menus in Italy's finest restaurants, as well as in gourmet stores worldwide. Our Pizza Guanciale is no exception.

What makes guanciale special is its unique flavor. The meat has a rich taste with subtle sweetness and hints of nuttiness. This is because the meat comes from the pig's jowl, which is a well-marbled cut with plenty of fat. The drying process also plays a role in the flavor, as the meat is typically cured for several weeks or months with salt, pepper and other spices.

Our Pizzas - Authentic Neapolitan Pizza

To make a Villa Paradiso pizza requires patience and love, following simple and heartfelt principles. Few and clean ingredients are treated to shine. The secret to Villa Paradiso's pizza lies in several points, but the biggest of them lies in the dough. It requires time and love.

To achieve a good dough, we use as little yeast as possible. Yeast is a living organism, and if the dough doesn't rise long enough, it will continue to rise in the stomach. We let the dough rise for 3-4 days, making it perfect. The long proofing time also allows the dough to mature, resulting in a more complex taste and aroma for the pizza, as well as a more harmonious balance between the ingredients.

The pizza should also be baked in a wood-fired stone oven, heated with beechwood, and it's important that the oven is hot enough to give the pizza the right consistency and flavor. With this in place, the pizzas are cooked in just 60-90 seconds, giving the dough its characteristic 'leopard spotting.' It should have a thin base, crispy edges, a rich flavor of fresh homemade tomato sauce, and the perfect amount of fresh mozzarella.

Did you know...

One of the most famous stories about Neapolitan pizza is that the Margherita pizza was created in 1889 to entertain the King and Queen of Italy, Umberto I and Margherita di Savoia, when they visited Naples. The pizza maker Raffaele Esposito created a pizza with tomato sauce, mozzarella and basil, representing the colors of the Italian flag. The pizza eventually became known as Margherita pizza and is still one of the most popular pizzas in the world today.

And did you know...

The long proofing time in Neapolitan pizza dough can have positive effects on digestion. When the dough proofs for 3-4 days, this allows the yeast to produce lactic acid and alcohol, which helps break down some of the gluten in the flour. This can make the pizza easier to digest.

Pizza Guancia – månedens pizza i oktober

Emanuele er fra Lazio, og elsker guanciale. Guanciale ble tidligere ansett som et «arbeiderklassekjøtt» i Italia, laget av småbønder som ikke hadde råd til å produsere prosciutto eller andre mer eksklusive typer kjøtt. Dette er nå endret, og i løpet av de siste tiårene, har guanciale blitt en populær og verdsatt delikatesse.

Nå finner man guanciale på menyer i Italias fineste restauranter, samt i gourmet-butikker verden over. Vår Pizza Gunacia er intet unntak.

Det som gjør guanciale spesielt, er dens unike smak. Kjøttet har en rik smak med subtil sødme og hint av nøtt. Dette skyldes at kjøttet kommer fra svinekjaken, som er et godt marmorert kjøttstykke med mye fett. Tørkeprosessen spiller også en rolle i smaken, da kjøttet vanligvis tørkes i flere uker eller måneder med salt, pepper og andre krydder.

Våre pizzaer - autentisk napolitansk pizza

Å lage en Villa Paradiso pizza krever tålmodighet og kjærlighet, og skal lages etter enkle og ektefølte prinsipper. Få og rene ingredienser behandles slik at de kommer til sin rett. Hemmeligheten til Villa Paradisos pizza består av flere punkter, men den aller største av dem ligger i deigen. Den trenger tid og kjærlighet.

For å få en god deig bruker vi så lite gjær som mulig. Gjær er en levende organisme, og får ikke deigen heve lenge nok vil den fortsette å heve i magen. Vi hever deigen i 3-4 dager, da blir den helt perfekt. Den lange hevingstiden gir også deigen tid til å modne, og dette gir en mer kompleks smak og aroma til pizzaen, samt mer harmonisk balanse mellom ingrediensene.

Pizzaen skal også være stekt i vedfyrt steinovn, varmet opp med bøkeved, og det er viktig at ovnen er varm nok til å gi pizzaen den riktige konsistensen og smaken. Med dette på plass er pizzaene ferdigstekt på bare 60-90 sekunder, og deigen får den karakteristiske "leopard spottingen". Den skal ha tynn bunn, sprø kanter, rik smak av fersk og hjemmelaget tomatsaus, og perfekt mengde fersk mozzarella.

Visste du at...

En av de mest kjente historiene om napolitansk pizza er at Margherita-pizzaen ble skapt i 1889 for å underholde kongen og dronningen av Italia, Umberto I og Margherita di Savoia, da de besøkte Napoli. Pizzabakeren Raffaele Esposito skapte en pizza med tomatsaus, mozzarella og basilikum, som representerte de italienske flaggfargene. Pizzaen ble etter hvert kjent som Margherita-pizzaen, og den er fortsatt en av de mest populære pizzaene i verden i dag.

og visste du at...

Den lange hevetiden i napolitansk pizzadeig kan ha positive effekter på fordøyelsen. Når deigen hever i 3-4 dager, gir dette tid for gjæren å produsere melkesyre og alkohol, som bidrar til å bryte ned noe av glutenet i melet. Dette kan gjøre pizzaen lettere å fordøye.

Se vår Matmeny