Bordbestilling

Trykk på ønsket restaurant under for å bestille bord.

VILLA PARADISO

La storia di Villa Paradiso

La storia di Villa Paradiso

Da vi reiste til Napoli i 2003 hadde vi ingen anelse om at vi skulle komme hjem med både en pizzaovn og en italiensk kokk. Vi ble stormforelsket i den italienske matkulturen og turen ble starten på en helt fantastisk reise.

When we traveled to Naples in 2003, we had no idea that we were coming home with a pizza oven and an Italian chef. We fell in love with The Italian food culture and the trip was the start of an absolutely fantastic journey.

The following year we opened the doors of Villa Paradiso at Grünerløkka Oslo, and since then we have become a neighbourhood restaurant that has served thousands of Neapolitan pizzas and other Italian dishes for close and dear ones. Our love has evolved into a deep love for the Italian food culture and the trips to Naples have become many.

Our passion has become so strong that we have made it our vision to bring it further, so that more people can experience what Neapolitan pizza and authentic Italian food culture has to offer. We want more people to experience the unbeatable smell of roasted pizza, mozzarella and tomato sauce that seeps out of a wood stove and into a room filled with hum and voices from expectant people starving for pizza and life.

Ever since its inception, we have adhered to the basic principles we have been working on. Our pizza dough is always raised for three days and is baked in a real wood stove own. We are genuinely concerned with food experiences and uncompromising when it comes to raw materials and the way we cook. No one should tell us how to make pizza, for this is something we can in and out, and that lies in both body and soul. Some will probably call us a little stubborn, but for us it is about passion, integrity and love for the subject. In addition, we are concerned that what we serve should promote health, sustainability and animal welfare.

A good dining experience is about so much more than just the food. We want our guests to feel the pulse that we live and breathe for, every single day. For Italians, the family is more important than anything else, which is why one of our most important principles is to treat both guests and colleagues as if they were family. Our visitors will strive for the bustling environment, the slightly high noise level and the scent of real wood-baked Neapolitan pizza when they have been away for too long. And they'll feel like they're coming home again when they return. Benvenuto a casa!

Året etter åpnet vi dørene til Villa Paradiso på Grünerløkka i Oslo, og har siden den gang blitt en nabolagsrestaurant som har servert tusentalls av napolitanske pizzaer og andre italienske retter til nære og kjære.

Forelskelsen vår har utviklet seg til dyp kjærlighet for den italienske matkulturen og turene til Napoli har blitt mange. Lidenskapen vår har blitt så sterk at vi har gjort det til vår visjon å bringe den videre, slik at flere kan oppleve hva napolitansk pizza og autentisk italiensk matkultur har å by på. Vi vil at flere skal trekke inn den uslåelige lukten av stekt pizzabunn, mozzarella og tomatsaus som siver ut av en vedovn og inn i et lokale som er fylt av summing og stemmer fra forventningsfulle mennesker, som er sulte på både pizza og livet.

Helt siden starten, har vi holdt fast ved grunnprinsippene vi har jobbet etter. Pizzadeigen vår langtidsheves alltid i tre døgn og stekes i ekte vedovn på bøkeved. Vi er genuint opptatt av matopplevelser og kompromissløse når det kommer til råvarer og måten vi lager mat på. Ingen skal fortelle oss hvordan man lager pizza, for dette er noe vi kan ut og inn, og som ligger i både kropp og sjel. Noen vil sannsynligvis kalle oss litt sta, men for oss handler det om lidenskap, integritet og kjærlighet for faget. I tillegg er vi opptatt av at det vi serverer skal fremme helse, bærekraft og dyrevelferd.

En god matopplevelse handler om så mye mer enn bare maten. Vi ønsker at gjestene våre skal kjenne på pulsen vi lever og ånder for hver eneste dag. For italienere er familien viktigere enn noe annet, og det er derfor et av våre viktigste prinsipper er å behandle både gjester og kollegaer som om de er en del av familien. Våre besøkende skal lengte etter det travle miljøet, det litt høye støynivået og duften av ekte vedovnsbakt napolitansk pizza når de har vært for lenge borte. Og de skal føle at de kommer hjem igjen når de kommer tilbake. Benvenuto a casa!

Se vår Matmeny