Bordbestilling

Trykk på ønsket restaurant under for å bestille bord.

VILLA PARADISO

Villa Paradiso sertifisert som Miljøfyrtårn

Villa Paradiso-restaurantene er blitt Miljøfyrtårnsertifisert - men hva vil det si egentlig?

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Det er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. I dag er over 6.100 virksomheter i 82 forskjellige bransjer sertifisert som Miljøfyrtårn. Villa Paradiso er fem av dem.

Bidrar til FNs bærekraftmål

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar, og for å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar og konkret handling.

Miljøfyrtårnsertifiseringen bidrar til flere av disse målene, som god helse, rent vann og gode sanitærforhold, ren energi for alle, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon, stoppe klimaendringene, bevare liv under vann og liv på land.

Det er nå jobben virkelig begynner

Kjersti Ulstein, daglig leder i Villa Paradiso Group, forteller at prosessen har vært lang og omfattende, og hun er veldig glad for at alle fem Villa Paradiso-restaurantene endelig har blitt Miljøfyrtårnsertifisert.

- Men det er nå jobben for å bli en fullkommen bærekraftig bedrift virkelig begynner.

Se vår Matmeny