Bordbestilling

Trykk på ønsket restaurant under for å bestille bord.

VILLA PARADISO

Dette er hemmeligheten bak verdens beste pizza

This is the secret behind the world's best pizza

Er det ovnen, råvarene eller lidenskapen? Nå avslører vi hemmeligheten bak Villa Parados himmelsk deilige, napolitanske pizza. ​

Is it the oven, the ingredients or the passion? Now we reveal the secret behind Villa Parado's heavenly delicious Neapolitan pizza.

Steaming hot, stone oven-baked pizza with a crispy crust and soft base. Topped with a tomato sauce of sun-ripened Italian tomatoes and buffalo mozzarella, lightly garnished with fresh basil. This is how we know the original Neapolitan pizza Margherita.

From Naples to Norway

The very first Margherita is said to have been made in Naples in 1889 on order from the Queen of Italy, Margherita of Savoy. It had the colors of the Italian flag with tomato sauce, mozzarella and basil. Later, the pizza has become a dear favorite around the world. It is far from royal - nevertheless it is experienced as sacred by many. Simple, classic and light and equal. Do you want real Italian pizza, the way it is made in Naples? Then you should visit Villa Paradiso!

Real Neapolitan pizza

Since 2017, the Neapolitan way of making pizza has had a place on UNESCO's world list. But what makes pizza from Naples so incredibly good? Villa Paradiso reveals the secret.

For 20 years we have served Neapolitan pizza at Grünerløkka in Oslo. After that, we have opened several restaurants, so that more people can enjoy real, Italian food culture. You can find the newest addition to the family at Munch Brygge in Oslo – and you can also visit us at Frogner, Majorstuen, Lilleborg and at Ole Bull's place in Bergen.

So what is the secret behind Neapolitan pizza? An important aspect of the preparation is the Neapolitan way of processing raw materials. A very simple but very tasty way. Only the best ingredients, without exaggerations and unnecessary fluff. At Villa Paradiso, we are uncompromising when it comes to the choice of raw materials. In our pizzas, only yeast and water are Norwegian, the rest we import ourselves from Italy. It's not about being fancy – it's about passion and quality.

Raised with a passion for food

Many of the chefs and pizzaiolo in our restaurants grew up in Italy. Some of them come from restaurant families - others have spent hour after hour with their grandmother in the kitchen. Instead of being placed in front of the TV, they got to help make gnocchi and other Italian food. Such things often add flavor!

Neapolitan food culture is influenced by France and Spain, but in this part of Italian food culture, the raw materials are often processed less. Why work unnecessarily much with a raw material, when it is already good as it is? You just need to serve it in the right way, and in the right combination with other ingredients!‍

Simone Antonio Meregali, one of our Italian chefs

A dough full of love

Neapolitan pizza must be made according to simple and genuine principles. Few and pure ingredients are processed so that they get their due. The secret to Villa Paradiso's pizza consists of several points, but the biggest of them lies in the dough. It needs time and love. To get a good dough, we use as little yeast as possible. Yeast is a living organism, and if the dough is not allowed to rise long enough, it will continue to rise in the stomach. We raise the dough for 2-3 days, depending on the weather and temperature. Then it will be absolutely perfect. Many people think of pizza with a crispy bottom when they think of Italian pizza. This is the variant from Rome. The Neapolitan variety has a soft base and crispy cornicione; i.e. crust with burnt spots.

The secret behind Villa Paradiso's Neapolitan pizza

 • The pizza contains only Italian ingredients, with the exception of Norwegian yeast and Norwegian water.‍
 • The dough is made with tipo 00 flour, water, salt, yeast and olive oil, and is raised for 2-3 days before it is used. The rising time depends on the weather and temperature.​​
 • The tomato sauce contains real, Italian tomatoes. ‍
 • The pizza is topped with ingredients that provide as simple and pure flavors as possible.
 • Only Norwegian beech wood is used in the stone oven.
 • The oven maintains a temperature of approx. 485 degrees and each pizza is baked for approx. 1-2 minutes.

Two floors of Italian passion

One of our largest and most centrally located restaurants is Villa Paradiso Munch Brygge. This is in many ways a flagship in our small family, with a large, open kitchen and a lovely outdoor dining area with a view of the sea. The pizza oven at Villa Paradiso Munch Brygge is centrally located in the restaurant. Here, the pizzaiolo, i.e. the person who makes the pizza, can bake up to ten pizzas at a time. The large oven has a rotating stone plate that ensures even cooking.

Villa Paradiso Munch Brygge extends over two floors and can accommodate around 200 guests. If you count the outdoor seating, Villa Paradiso Munch Brygge has space for as many as 300 guests! On the 1st floor are the restaurant and the kitchen, and on the 2nd floor you will find the department that we call the mezzanine. Here it is absolutely perfect to book space for larger groups or closed events. Contact booking.munch@villaparadiso.no if you want to check the capacity of your next company!

Benvenuto!

Rykende varm, steinovnsbakt pizza med sprø skorpe og myk bunn. Toppet med tomatsaus av solmodne italienske tomater og bøffelmozzarella, lett pyntet med frisk basilikum. Det er slik vi kjenner den originale, napolitanske pizza Margherita.

Fra Napoli til Norge  

Den aller første Margheritaen skal ha blitt laget i Napoli i 1889 på bestilling fra Italias dronning, Margherita av Savoy. Den hadde fargene til det italienske flagget med tomatsaus, mozzarella og basilikum. Senere har pizzaen blitt en kjær favoritt verden over. Den er langt ifra kongelig – likevel oppleves den hellig for mange. Enkel, klassisk og lett og like. Vil du ha ekte italiensk pizza, slik man lager den i Napoli? Da bør du ta turen innom Villa Paradiso!

Ekte napolitansk pizza

Siden 2017 har den napolitanske måten å lage pizza på hatt plass på UNESCOs verdensliste. Men hva er det som gjør pizzaen fra Napoli så utrolig god?  

Villa Paradiso røper hemmeligheten. I 20 år har vi servert napolitansk pizza på Grünerløkka i Oslo. Etter det har vi åpnet flere restaurater, slik at flere kan få glede av ekte, italiensk matkultur. Det nyeste tilskuddet i familien finner du på Munch Brygge i Oslo – ellers kan du også besøke oss på Frogner, Majorstuen, Lilleborg og ved Ole Bulls plass i Bergen.

Så hva er egentlig hemmeligheten bak napolitansk pizza? Et viktig moment i tilberedningen er den napolitanske måten å behandle råvarer på. En svært enkel, men veldig smakfull måte. Kun de beste råvarene, uten overdrivelser og unødvendig dilldall. I Villa Paradiso er vi kompromissløse når det gjelder valg av råvarer. I våre pizzaer er det kun gjær og vann som er norsk, resten importerer vi selv fra Italia. Det handler ikke om å være fancy – det handler om lidenskap og kvalitet.

Oppvokst med lidenskap for mat

Mange av kokkene og pizzaioloene i våre restauranter er vokst opp i Italia. Noen av de kommer fra restaurantfamilier – andre har tilbringet time etter time med bestemor på kjøkkenet. I stedet for å bli plassert foran TV-en, fikk de hjelpe til å lage gnocchi og annen italiensk mat. Slike ting gir ofte mersmak!

Napolitansk matkultur er påvirket av Frankrike og Spania, men i denne delen av italiensk matkultur behandler man gjerne råvarene mindre. Hvorfor jobbe unødvendig mye med en råvare, når den allerede er god som den er? Man trenger bare å servere det på riktig måte, og i riktig kombinasjon med andre råvarer!

Simone Antonio Meregali, en av våre sjefskokker

En deig full av kjærlighet

Napolitansk pizza skal lages etter enkle og ektefølte prinsipper. Få og rene ingredienser behandles slik at de kommer til sin rett. Hemmeligheten til Villa Paradisos pizza består av flere punkter, men den aller største av dem ligger i deigen. Den trenger tid og kjærlighet.

For å få en god deig bruker vi så lite gjær som mulig. Gjær er en levende organisme, og får ikke deigen heve lenge nok vil den fortsette å heve i magen. Vi hever deigen i 2-3 dager, avhengig av vær og temperatur. Da blir den helt perfekt.

Mange tenker på pizza med sprø bunn når de tenker på italiensk pizza. Dette er varianten fra Roma. Den napolitanske varianten har myk bunn og sprø cornicione; altså skorpe med brente flekker.

 

Hemmeligheten bak Villa Paradisos napolitanske pizza

 • Pizzaen inneholder kun italienske ingredienser, med unntak av norsk gjær og norsk vann.
 • Deigen lages med tipo 00-mel, vann, salt, gjær og olivenolje, og heves i 2-3 dager før den brukes. Hevetiden avhenger av vær og temperatur.
 • Tomatsausen inneholder ekte, italienske tomater.
 • Pizzaen toppes med tilbehør som gir så enkle og rene smaker som mulig.
 • I vedovnen brukes kun norsk bøkeved.
 • Ovnen holder en temperatur på ca. 485 grader og hver pizza stekes i ca. 1-2 minutter.

To etasjer med italiensk lidenskap  

En av våre største og mest sentralt plasserte restauranter er Villa Paradiso Munch Brygge. Dette er på mange måter et flaggskip i vår lille familie, med et stort, åpent kjøkken og en nydelig uteservering med utsikt over sjøen. Pizzaovnen på Villa Paradiso Munch Brygge er sentralt plassert i restauranten. Her kan pizzaioloen, altså personen som lager pizzaen, steke opptil ti pizzaer om gangen. Den store ovnen har en roterende steinplate som sørger for jevn steking.

Villa Paradiso Munch Brygge strekker seg over to etasjer og kan huse rundt 200 gjester. Hvis man teller med uteserveringen har Villa Paradiso Munch Brygge plass til hele 300 gjester! I 1. etasje ligger restauranten og kjøkkenet, og i 2. etasje finner du avdelingen som vi kaller mezzaninen. Her er det helt perfekt å booke plass til større grupper eller lukkede arrangementer. Ta kontakt på booking.munch@villaparadiso.no om du vil sjekke kapasiteten til ditt neste selskap!

Benvenuto!

Se vår Matmeny